Khung sườn xe đạp

KHUNG (SƯỜN) SCOTT FOIL PREMIUM MÀU ĐỎ - CHỮ TRẮNG  SIZE 47, 49 (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) SCOTT FOIL PREMIUM MÀU ĐỎ - CHỮ TRẮNG SIZE 47, 49 (CARBON UD)

9.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) SCOTT FOIL PREMIUM MÀU ĐỎ -CHỮ TRẮNG SIZE 47, 49 (CARBON UD) ...

SƯỜN RIDLEY LOTTO SOUDAL MÀU ĐỎ PHA TRẮNG, ĐEN SIZE  46 (CARBON UD)

SƯỜN RIDLEY LOTTO SOUDAL MÀU ĐỎ PHA TRẮNG, ĐEN SIZE 46 (CARBON UD)

9.000.000₫

SƯỜN RIDLEY LOTTO SOUDAL MÀU ĐỎ PHA TRẮNG, ĐEN SIZE 46(CARBON UD) ...

KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (117) TRẮNG XANH SIZE 440, 465 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (117) TRẮNG XANH SIZE 440, 465 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (117) TRẮNG XANH SIZE 440, 465 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon...

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS12) MÀU ĐEN ĐỎ SIZE 17 FULL CARBON

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS12) MÀU ĐEN ĐỎ SIZE 17 FULL CARBON

5.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS12) MÀU ĐEN ĐỎ SIZE 17 FULL CARBON - Sườn được đúc nguyên khối từ...

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS09) MÀU ĐEN XANH NÕN SIZE 15 FULL CARBON

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS09) MÀU ĐEN XANH NÕN SIZE 15 FULL CARBON

5.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS09) MÀU ĐEN XANH NÕN SIZE 15 FULL CARBON - Sườn được đúc nguyên khối...

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS10) MÀU ĐEN VÀNG SIZE 15 FULL CARBON

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS10) MÀU ĐEN VÀNG SIZE 15 FULL CARBON

5.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS10) MÀU ĐEN VÀNG SIZE 15 FULL CARBON - Sườn được đúc nguyên khối từ...

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS05) MÀU ĐEN VẠCH VÀNG SIZE 15 FULL CARBON

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS05) MÀU ĐEN VẠCH VÀNG SIZE 15 FULL CARBON

5.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS05) ĐEN VẠCH VÀNG SIZE 15 FULL CARBON - Sườn được đúc nguyên khối từ...

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS04) MÀU ĐEN VẠCH ĐỎ FULL CARBON SIZE  15

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS04) MÀU ĐEN VẠCH ĐỎ FULL CARBON SIZE  15

5.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS04) MÀU ĐEN VẠCH ĐỎ FULL CARBON SIZE 15 - Sườn được đúc nguyên khối từ chất liệu...

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS14) MÀU ĐEN - TRẮNG FULL CARBON SIZE  15

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS14) MÀU ĐEN - TRẮNG FULL CARBON SIZE  15

5.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS14) MÀU ĐEN - TRẮNG FULL CARBON SIZE 15 - Sườn được đúc nguyên khối từ chất liệu...

KHUNG (SƯỜN) SCOTT FOIL TEAM ISSUE MÀU ĐEN MỜ - CHỮ XANH LÁ, SIZE 49 (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) SCOTT FOIL TEAM ISSUE MÀU ĐEN MỜ - CHỮ XANH LÁ, SIZE 49 (CARBON UD)

9.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) SCOTT FOIL TEAM ISSUE MÀU ĐEN MỜ - CHỮ XANH LÁ ...

CARBON 1K -  KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (168) MÀU ĐEN - XANH NÕN CHUỐI SIZE  465

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (168) MÀU ĐEN - XANH NÕN CHUỐI SIZE 465

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (168) MÀU ĐEN - XANH NÕN CHUỐI SIZE 465 - Khung (sườn) được...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (104) ĐEN - CAM SIZE 440, 465

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (104) ĐEN - CAM SIZE 440, 465

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (104) ĐEN - CAM SIZE 440, 465 - Khung (sườn) được đúc từ chất...