Khung sườn xe đạp

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (118) XÁM - CAM SIZE 440, 465, 500 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (118) XÁM - CAM SIZE 440, 465, 500 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (118) XÁM - CAM SIZE 440, 465, 500 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 440, 465

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 440, 465

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 440, 465 - Khung (sườn) được đúc từ...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (111) ĐEN - XANH LÁ - VÀNG SIZE 440

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (111) ĐEN - XANH LÁ - VÀNG SIZE 440

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (111) ĐEN - XANH LÁ - VÀNG SIZE 440 - Khung (sườn) được đúc từ...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (120) XANH DA TRỜI SIZE 440, 465, 500 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (120) XANH DA TRỜI SIZE 440, 465, 500 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (120) XANH DA TRỜI SIZE 440, 465, 500 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN)  DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 440

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 440

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 440 - Khung (sườn) được đúc từ chất...

CARBON 1K- KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 440

CARBON 1K- KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 440

9.500.000₫

CARBON 1K- KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 440 - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (168) ĐEN XANH NÕN SƠN BÓNG SIZE  440

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (168) ĐEN XANH NÕN SƠN BÓNG SIZE 440

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (168) ĐEN XANH NÕN SƠN BÓNG SIZE 440 - Khung (sườn) được đúc từ chất...

CARBON 1K- KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (913) ĐEN BÓNG CHỮ TRẮNG SIZE 440, 500

CARBON 1K- KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (913) ĐEN BÓNG CHỮ TRẮNG SIZE 440, 500

9.500.000₫

CARBON 1K- KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (913) ĐEN BÓNG CHỮ TRẮNG SIZE 440, 500 - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu...

KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 420, 465 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 420, 465 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 420, 465 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất...

KHUNG (SƯỜN) TITAN VAN NICHOLAS ZEPHYR

KHUNG (SƯỜN) TITAN VAN NICHOLAS ZEPHYR

23.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) TITAN VAN NICHOLAS ZEPHYR #xedaptuanphong Bán Khung Van Nicholas ZEPHYR mới 100% chưa qua sử dụng, duy nhất 1...

KHUNG (SƯỜN) TITAN VANNICHOLAS REDWOOD

KHUNG (SƯỜN) TITAN VANNICHOLAS REDWOOD

16.800.000₫

KHUNG (SƯỜN) TITAN VANNICHOLAS REDWOOD #xedaptuanphong Bán Khung Van Nicholas Redwood mới 100% chưa qua sử dụng, duy nhất 1 cây,...