Khung sườn xe đạp

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 465 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 465 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 465 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (913) ĐEN BÓNG CHỮ TRẮNG SIZE 440 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (913) ĐEN BÓNG CHỮ TRẮNG SIZE 440 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (913) ĐEN BÓNG CHỮ TRẮNG SIZE 440 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (906) WIGGIN ĐEN SƠN BÓNG SIZE 420 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (906) WIGGIN ĐEN SƠN BÓNG SIZE 420 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (906) WIGGIN ĐEN SƠN BÓNG SIZE 420 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (906) WIGGINS TRẮNG SIZE 420 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (906) WIGGINS TRẮNG SIZE 420 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (906) WIGGINS TRẮNG SIZE 420 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon cứng, bền,...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420, 440 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420, 440 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420, 440 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (165) MÀU VÀNG SIZE 420 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (165) MÀU VÀNG SIZE 420 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (165) MÀU VÀNG SIZE 420 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon cứng, bền,...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (169) MÀU ĐEN CHỮ ĐỎ SIZE 420 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (169) MÀU ĐEN CHỮ ĐỎ SIZE 420 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (169) MÀU ĐEN CHỮ ĐỎ SIZE 420 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (166) MÀU ĐỎ SIZE 420 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (166) MÀU ĐỎ SIZE 420 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (166) MÀU ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon...

KHUNG (SƯỜN) MTB S-WORKS (MSP16) MÀU ĐỎ SIZE 15 FULL CARBON

KHUNG (SƯỜN) MTB S-WORKS (MSP16) MÀU ĐỎ SIZE 15 FULL CARBON

5.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) MTB S-WORKS (MSP16) MÀU ĐỎ SIZE 15 FULL CARBON - Sườn được đúc nguyên khối từ chất liệu carbon cao...

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS12) MÀU ĐEN ĐỎ SIZE 17 FULL CARBON

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS12) MÀU ĐEN ĐỎ SIZE 17 FULL CARBON

5.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS12) MÀU ĐEN ĐỎ SIZE 17 FULL CARBON - Sườn được đúc nguyên khối từ...

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS04) MÀU ĐEN VẠCH ĐỎ FULL CARBON SIZE 15, 17

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS04) MÀU ĐEN VẠCH ĐỎ FULL CARBON SIZE 15, 17

5.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS04) MÀU ĐEN VẠCH ĐỎ FULL CARBON SIZE 15, 17 - Sườn được đúc nguyên khối từ chất...

KHUNG (SƯỜN) MTB S-WORKS (MSP17) MÀU XANH SIZE 15 FULL CARBON

KHUNG (SƯỜN) MTB S-WORKS (MSP17) MÀU XANH SIZE 15 FULL CARBON

5.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) MTB S-WORKS (MS17) MÀU XANH SIZE 15 FULL CARBON - Sườn được đúc nguyên khối từ chất liệu carbon cao...

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS05) MÀU ĐEN VẠCH VÀNG SIZE 15 FULL CARBON

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS05) MÀU ĐEN VẠCH VÀNG SIZE 15 FULL CARBON

5.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS05) ĐEN VẠCH VÀNG SIZE 15 FULL CARBON - Sườn được đúc nguyên khối từ...

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS10) MÀU ĐEN VÀNG SIZE 15 FULL CARBON

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS10) MÀU ĐEN VÀNG SIZE 15 FULL CARBON

5.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) MTB SCOTT (MS10) MÀU ĐEN VÀNG SIZE 15 FULL CARBON - Sườn được đúc nguyên khối từ...

KHUNG (SƯỜN) CARBON MTB TROPIX (CHÍNH HÃNG) SIZE 17

KHUNG (SƯỜN) CARBON MTB TROPIX (CHÍNH HÃNG) SIZE 17" MÀU ĐEN- XANH DA TRỜI - CAM

7.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) CARBON MTB TROPIX (CHÍNH HÃNG) SIZE 17" MÀU ĐEN- XANH DA TRỜI - CAM Sườn MTB hiệu Tropix Thái Lan ...

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU XANH DA TRỜI NHẠT (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU XANH DA TRỜI NHẠT (CARBON UD)

9.900.000₫

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU XANH DA TRỜI NHẠT(CARBON UD) Khung (sườn) được đúc từ...

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU ĐỎ VẠCH TRẮNG (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU ĐỎ VẠCH TRẮNG (CARBON UD)

9.900.000₫

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU ĐỎ VẠCH TRẮNG(CARBON UD) Khung (sườn) được đúc từ chất...

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU ĐEN VẠCH GHI (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU ĐEN VẠCH GHI (CARBON UD)

9.900.000₫

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU ĐEN VẠCH GHI(CARBON UD) Khung (sườn) được đúc từ chất...

Hotline: 0912713913