Khung sườn xe đạp

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) MÀU ĐEN - CAM SIZE 420 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) MÀU ĐEN - CAM SIZE 420 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) MÀU ĐEN - CAM SIZE 420 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420, 465 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420, 465 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420, 465 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu...

KHUNG (SƯỜN)  DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 500 (carbon 3k)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 500 (carbon 3k)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 500 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon cứng, bền, đẹp. Sườn...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 420, 500 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 420, 500 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 420, 500 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (169) MÀU ĐEN CHỮ ĐỎ SIZE 420, 465 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (169) MÀU ĐEN CHỮ ĐỎ SIZE 420, 465 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (169) MÀU ĐEN CHỮ ĐỎ SIZE 420, 465 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (913) ĐEN BÓNG CHỮ TRẮNG SIZE 465 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (913) ĐEN BÓNG CHỮ TRẮNG SIZE 465 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (913) ĐEN BÓNG CHỮ TRẮNG SIZE 465 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon...

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU XANH DA TRỜI NHẠT (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU XANH DA TRỜI NHẠT (CARBON UD)

9.900.000₫

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU XANH DA TRỜI NHẠT(CARBON UD) Khung (sườn) được đúc từ...

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU ĐỎ VẠCH TRẮNG (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU ĐỎ VẠCH TRẮNG (CARBON UD)

9.900.000₫

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU ĐỎ VẠCH TRẮNG(CARBON UD) Khung (sườn) được đúc từ chất...

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU ĐEN VẠCH GHI (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU ĐEN VẠCH GHI (CARBON UD)

9.900.000₫

KHUNG (SƯỜN) CANYON SLX TEAM MOVISTAR PHANH ĐĨA SIZE 46 MÀU ĐEN VẠCH GHI(CARBON UD) Khung (sườn) được đúc từ chất...

Hotline: 0912713913