Khung sườn xe road

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN)  DOGMA F10 (165) MÀU VÀNG - ĐEN SIZE  440, 465

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (165) MÀU VÀNG - ĐEN SIZE 440, 465

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (165) MÀU VÀNG - ĐEN SIZE 440, 465 - Khung (sườn) được đúc...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (111) ĐEN - XANH LÁ - VÀNG SIZE 420, 465, 500 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (111) ĐEN - XANH LÁ - VÀNG SIZE 420, 465, 500 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (111) ĐEN - XANH LÁ - VÀNG SIZE 420, 465, 500 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 MÀU HỒNG SIZE 420, 440

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 MÀU HỒNG SIZE 420, 440

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 MÀU HỒNG SIZE 420, 440 - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon cứng,...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 420, 500 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 420, 500 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 420, 500 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (118) XÁM - CAM SIZE 465, 500 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (118) XÁM - CAM SIZE 465, 500 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (118) XÁM - CAM SIZE 465, 500 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 465

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 465

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (110) ĐEN - ĐỎ - VÀNG SIZE 465 - Khung (sườn) được đúc từ chất...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (120) XANH DA TRỜI SIZE 440, 465, 500 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (120) XANH DA TRỜI SIZE 440, 465, 500 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (120) XANH DA TRỜI SIZE 440, 465, 500 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu...

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu carbon...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN)  DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 440

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 440

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 440 - Khung (sườn) được đúc từ chất...

CARBON 1K- KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420, 465

CARBON 1K- KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420, 465

9.500.000₫

CARBON 1K- KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) ĐEN ĐỎ SƠN BÓNG SIZE 420, 465 - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (168) ĐEN XANH NÕN SƠN BÓNG SIZE 420, 440, 500

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (168) ĐEN XANH NÕN SƠN BÓNG SIZE 420, 440, 500

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (168) ĐEN XANH NÕN SƠN BÓNG SIZE 420, 440, 500 - Khung (sườn) được đúc...

CARBON 1K- KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (913) ĐEN BÓNG CHỮ TRẮNG SIZE 440, 500

CARBON 1K- KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (913) ĐEN BÓNG CHỮ TRẮNG SIZE 440, 500

9.500.000₫

CARBON 1K- KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (913) ĐEN BÓNG CHỮ TRẮNG SIZE 440, 500 - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu...

KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 465 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 465 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (127) ĐEN BÓNG CHỮ ĐỒNG SIZE 465 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu...

KHUNG (SƯỜN) TITAN VAN NICHOLAS ZEPHYR

KHUNG (SƯỜN) TITAN VAN NICHOLAS ZEPHYR

23.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) TITAN VAN NICHOLAS ZEPHYR #xedaptuanphong Bán Khung Van Nicholas ZEPHYR mới 100% chưa qua sử dụng, duy nhất 1...

KHUNG CARBON CANNONDALE SIX (ĐÃ QUA SỬ DỤNG)

KHUNG CARBON CANNONDALE SIX (ĐÃ QUA SỬ DỤNG)

14.000.000₫

KHUNG CARBON CANNONDALE SIX (ĐÃ QUA SỬ DỤNG) #xedaptuanphong Bán khung Cannondale Six đã qua sử dụng, sườn nguyên...

KHUNG (SƯỜN) SCOTT FOIL PREMIUM MÀU ĐỎ - CHỮ TRẮNG  SIZE 47, 49 (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) SCOTT FOIL PREMIUM MÀU ĐỎ - CHỮ TRẮNG SIZE 47, 49 (CARBON UD)

9.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) SCOTT FOIL PREMIUM MÀU ĐỎ -CHỮ TRẮNG SIZE 47, 49 (CARBON UD) ...

KHUNG (SƯỜN) SCOTT FOIL TEAM ISSUE MÀU ĐEN MỜ - CHỮ XANH LÁ, SIZE 49 (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) SCOTT FOIL TEAM ISSUE MÀU ĐEN MỜ - CHỮ XANH LÁ, SIZE 49 (CARBON UD)

9.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) SCOTT FOIL TEAM ISSUE MÀU ĐEN MỜ - CHỮ XANH LÁ ...

CARBON 1K -  KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (168) MÀU ĐEN MỜ- XANH NÕN CHUỐI SIZE  465

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (168) MÀU ĐEN MỜ- XANH NÕN CHUỐI SIZE 465

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (168) MÀU ĐEN MỜ - XANH NÕN CHUỐI SIZE 465 - Khung (sườn) được...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (104) ĐEN - CAM SIZE 440

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (104) ĐEN - CAM SIZE 440

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (104) ĐEN - CAM SIZE 440 - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (906) WIGGIN ĐEN SIZE 440

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (906) WIGGIN ĐEN SIZE 440

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (906) WIGGIN SƠN MỜ SIZE 440 - Khung (sườn) được đúc từ chất liệu...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (905) MÀU ĐEN - TRẮNG - XANH DA TRỜI SIZE 440

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (905) MÀU ĐEN - TRẮNG - XANH DA TRỜI SIZE 440

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (905) MÀU ĐEN - TRẮNG - XANH DA TRỜI SIZE 440 - Khung (sườn)...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (165) MÀU XANH NÕN CHUỐI SIZE 465

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (165) MÀU XANH NÕN CHUỐI SIZE 465

9.500.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (165) MÀU XANH NÕN CHUỐI SIZE 465 - Khung (sườn) được đúc từ chất...

KHUNG (SƯỜN) BH G6 PRO 2018 MÀU ĐỎ SIZE XS (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) BH G6 PRO 2018 MÀU ĐỎ SIZE XS (CARBON UD)

9.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) BH G6 PRO MÀU ĐỎ SIZE XS (CARBON UD) - Sườn được đúc nguyên khối từ...

MẪU MỚI: KHUNG (SƯỜN) SWORKS TARMAC SL6-1 MÀU ĐEN - XANH SIZE 49 (CARBON UD)

MẪU MỚI: KHUNG (SƯỜN) SWORKS TARMAC SL6-1 MÀU ĐEN - XANH SIZE 49 (CARBON UD)

11.500.000₫

MẪU MỚI: KHUNG (SƯỜN) SWORKS TARMAC SL6-1 MÀU ĐEN XANH SIZE 49 (CARBON UD) - Sườn siêu...