Khung sườn xe road

KHUNG (SƯỜN) SWORKS VENGE (SPV38) TEAM TINKOFF SAXO BANK SIZE 49 (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) SWORKS VENGE (SPV38) TEAM TINKOFF SAXO BANK SIZE 49 (CARBON UD)

8.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) SWORKS VENGE (SPV38) TEAM TINKOFF SAXO BANK SIZE 49 (CARBON UD) ...

KHUNG (SƯỜN) SWORKS VENGE (SPV08) MÀU ĐEN PHA ĐỎ, TRẮNG SIZE 49 (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) SWORKS VENGE (SPV08) MÀU ĐEN PHA ĐỎ, TRẮNG SIZE 49 (CARBON UD)

8.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) SWORKS VENGE (SPV08) MÀU ĐEN PHA ĐỎ, TRẮNG SIZE 49 (CARBON UD) ...

CARBON 1K -  KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (168) MÀU ĐEN - XANH NÕN CHUỐI SIZE  420, 440, 465, 500

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (168) MÀU ĐEN - XANH NÕN CHUỐI SIZE 420, 440, 465, 500

10.000.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (168) MÀU ĐEN - XANH NÕN CHUỐI SIZE 420,440, 465, 500 - Khung...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) MÀU ĐEN- ĐỎ SIZE 420, 440, 465, 500

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (167) MÀU ĐEN- ĐỎ SIZE 420, 440, 465, 500

10.000.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (167) MÀU ĐEN -ĐỎ SIZE 420, 440, 465, 500 - Khung (sườn) được đúc...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (104) ĐEN - CAM SIZE 440, 465, 500

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (104) ĐEN - CAM SIZE 440, 465, 500

10.000.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (104) ĐEN - CAM SIZE 440, 465, 500 - Khung (sườn) được đúc từ...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (165) MÀU TRẮNG - ĐEN SIZE 500

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (165) MÀU TRẮNG - ĐEN SIZE 500

10.000.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (165) MÀU TRẮNG - ĐEN SIZE 500 - Khung (sườn) được đúc từ chất...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (906) WIGGIN ĐEN SIZE 420, 440, 465

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (906) WIGGIN ĐEN SIZE 420, 440, 465

10.000.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (906) WIGGIN SƠN MỜ SIZE 420, 440, 465 - Khung (sườn) được đúc từ...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (905) MÀU ĐEN - TRẮNG - XANH DA TRỜI SIZE 440

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (905) MÀU ĐEN - TRẮNG - XANH DA TRỜI SIZE 440

10.000.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (905) MÀU ĐEN - TRẮNG - XANH DA TRỜI SIZE 440 - Khung (sườn)...

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (165) MÀU XANH NÕN CHUỐI SIZE 420, 440, 465, 500

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) DOGMA F10 (165) MÀU XANH NÕN CHUỐI SIZE 420, 440, 465, 500

10.000.000₫

CARBON 1K - KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (165) MÀU XANH NÕN CHUỐI SIZE 420, 440, 465, 500 - Khung (sườn) được...

KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (911) TÊ GIÁC TRẮNG SƠN BÓNG SIZE 440, 500 (CARBON 3K)

KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (911) TÊ GIÁC TRẮNG SƠN BÓNG SIZE 440, 500 (CARBON 3K)

9.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) PINARELLO DOGMA F10 (911) TÊ GIÁC TRẮNG SƠN BÓNG SIZE 440, 500 (CARBON 3K) - Khung (sườn) được đúc từ...

KHUNG (SƯỜN) CARBON FUJI SST 1.3 SIZE M MÀU ĐEN - VÀNG

KHUNG (SƯỜN) CARBON FUJI SST 1.3 SIZE M MÀU ĐEN - VÀNG

14.000.000₫

KHUNG (SƯỜN) CARBON FUJI SST 1.3 SIZE M MÀU ĐEN - VÀNG Sườn Fuji SST 1.3 dòng sườn aero của Fuji..sườn fullcarbon size...

KHUNG (SƯỜN) BH G6 PRO 2018 MÀU TRẮNG SIZE XS (CARBON UD)

KHUNG (SƯỜN) BH G6 PRO 2018 MÀU TRẮNG SIZE XS (CARBON UD)

9.500.000₫

KHUNG (SƯỜN) BH G6 PRO 2018 MÀU TRẮNG SIZE XS (CARBON UD) - Sườn được đúc nguyên khối...